Aquesta enquesta té com a objectiu mesurar la seva participació actual en els serveis clínics i d'investigació en gent amb cáncer / supervivents i els seus cuidadors/familiars i per a mesurar les necessitats no satisfetes per proporcionar una atenció òptima a aquesta població en tot el país.

Per a passar a la següent pàgina, faci clic en el botó "següent"; y per a anar a la pàgina anterior, faci clic en el botó "anterior" en la part inferior de cada pàgina. NO utilitzi les fletxes del navegador web per a continuar o anar a pàgines anteriors de l'enquesta.


Cargando? Cargando...
Ha seleccionado una opción que dispara la finalización inmediata de esta encuesta. Para guardar sus respuestas y finalizar su encuesta, haga click en el botón de abajo. Si ha seleccionado una opción equivocada incidentalmente y no quiere abandonar la encuesta, puede hacer click en el otro botón de abajo para continuar, que también removerá el valor de la opción que acaba de seleccionar y le permitirá ingresarla nuevamente y continuar la encuesta.
La respuesta ha sido removida de la última pregunt para la cual seleccionó un valor. Ahora puede ingresar otra respuesta y continuar con la encuesta.