Aquesta enquesta té com a objectiu mesurar la seva participació actual en els serveis clínics i d'investigació en gent amb cáncer / supervivents i els seus cuidadors/familiars i per a mesurar les necessitats no satisfetes per proporcionar una atenció òptima a aquesta població en tot el país.

Per a passar a la següent pàgina, faci clic en el botó "següent"; y per a anar a la pàgina anterior, faci clic en el botó "anterior" en la part inferior de cada pàgina. NO utilitzi les fletxes del navegador web per a continuar o anar a pàgines anteriors de l'enquesta.


Cargando... Cargando...
Ha seleccionado una opción que dispara la finalización inmediata de esta encuesta.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.